Verwijderingsbijdrage

combisteel-curve

Snel bestellen

Update maart 2021
 

Sinds 2016 berekenen we op een deel van ons assortiment verplichte verwijderingsbijdrage (VWB). In de praktijk betekent dit dat wij als importeur verplicht zijn om over ieder verkocht apparaat (wat hiervoor in aanmerking komt) een bijdrage te rekenen en deze ook weer af te dragen aan een stichting die de VWB organiseert. Ook zijn wij verplicht de door ons aangeboden afgedankte apparaten retour te nemen en af te voeren.

 

Tot voor kort was dit ondergebracht bij de stichting NVLG grootkeuken recycling. Maar moet nu verplicht onder gebracht worden bij een nieuwe stichting. Stichting Open. Het zal u niet verbazen dat deze nieuwe stichting Open dubbel zo duur is. Lees ook hier het artikel in de Horeca Entree.

 

Prijzen van de VWB word berekend per kg. Dat is voor ons onwerkbaar. Daarom werken wij met vaste bedragen.

 

De meeste stijging zit in de koelingen:

Koeling t/m 150kg was €12,50 + €2,50 = €15,00

Koeling vanaf 150kg was €25,00 + €5,00 = €30,00

 

Thermische en elektrische apparaten stijgen gemiddeld  €1.00 of €2.00.

 

Nieuwe VWB tarieven worden vanaf 1 April 2021 doorberekend. We willen onze klanten nogmaals met klem adviseren deze tarieven door te belasten aan de eindgebruiker.

 


 

Vanaf 02-02-2016 is er weer een verplichte verwijderingsbijdrage (VWB) ingevoerd voor professionele apparatuur. Dit wordt Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA) genoemd.

 

In het kort betekent dit dat producenten en importeurs verplicht de verwijdering van deze producten moeten organiseren van de door hun geïmporteerde producten. De uiteindelijke doelstelling is dat 45% van de geleverde apparatuur op den duur weer voor recycling wordt ingenomen. Dit geldt alleen voor de Nederlandse markt, niet voor de export.

 

U kunt dit nalezen op de website van de overheid.

 

Vooralsnog zijn er twee categorieën: professionele koeling en professionele elektrische apparatuur. Er zijn nogal wat uitzonderingen waarvoor geen VWB gerekend hoeft te worden. Het is lastig om deze allemaal te benoemen, maar in grote lijnen betreft het koelcellen, gasapparatuur, bakwanden en kookeilanden.

 

De VWB wordt vastgesteld per kg. Het is nagenoeg onwerkbaar om ieder apparaat per kg door te belasten. Daarom hebben wij gekozen voor een vast bedrag per apparaat. In de praktijk is dit een paar euro per apparaat.

  

Wij adviseren onze klanten de VWB ook altijd door te belasten aan de eindgebruiker.